CHÍNH SÁCH ĐẶT HÀNG

CHÍNH SÁCH ĐẶT HÀNG
Ngày đăng: 24/07/2023 12:19 AM

KHÁCH HÀNG CÓ THỂ ĐẶT HÀNG QUA

1. SỐ ĐIỆN THOẠI

*  0978531878

2. CÁC NỀN TẢNG MẠNG XÃ HỘI

* Zalo:  0978531878

*Fanpage: Cháo Lòng Vị Quê

* Nhắn tin qua messgese

3. ỨNG DỤNG GIAO HÀNG

* Grabfood

* Beefood

* Gobiz

 

Zalo
Hotline