CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN
Ngày đăng: 24/07/2023 12:21 AM

KHÁCH HÀNG ĂN TẠI QUÁN: TRẢ TIỀN MẶT HOẶC CHUYỂN KHOẢN QUA VÍ MOMO VÀ THỂ NGÂN HÀNG

KHÁCH HÀNG MUA TRÊN APP: THANH TOÁN ONLINE

Zalo
Hotline