LÒNG THẬP CẨM 3

LÒNG THẬP CẨM 3

BAO GỒM: DỒI, GAN, PHÈO NON, KHẤU LINH, TIM, BAO TỬ, CUỐNG HỌNG, LƯỠI , DỒI TRƯỜNG

  • 100.000đ

    Giá app: 134.000đ

  • 80

BAO GỒM: DỒI, GAN, PHÈO NON, KHẤU LINH, TIM, BAO TỬ, CUỐNG HỌNG, LƯỠI , DỒI TRƯỜNG

Menu cùng loại

Giá app: 66.000đ

Giá: 50.000đ

Giá app: 94.000đ

Giá: 70.000đ

Giá app: 200.000đ

Giá: 150.000đ

Giá app: 267.000đ

Giá: 200.000đ

Zalo
Hotline