SOUP XÁO LÒNG 5

SOUP XÁO LÒNG 5

BAO GỒM: DỒI, GAN, PHÈO NON, KHẤU LINH, TIM, BAO TỬ, CUỐNG HỌNG

  • 50.000đ

    Giá app: 67.000đ

  • 71

BAO GỒM: DỒI, GAN, PHÈO NON, KHẤU LINH, TIM, BAO TỬ, CUỐNG HỌNG

Menu cùng loại

Giá app: 34.000đ

Giá: 25.000đ

Giá app: 40.000đ

Giá: 30.000đ

Giá app: 47.000đ

Giá: 35.000đ

Giá app: 53.000đ

Giá: 40.000đ

Zalo
Hotline